Company: Orchestra
Conductors

Alexander Goikhman

Alexander Goikhman

Robert Luter

Robert Luter

Maxim Valkov

Maxim Valkov


Director of the Orchestra

Ravil Kayumov

Ravil Kayumov


Orchestra

First Violins 
Victoria Misailidi Leader 
Tatyana Kozub Prize-winner at the International Competitions  
Severina Pariyskaya 
Mikhail Uzhegov Diploma-recipientat the International Competition
Marina Zubova 
Ekaterina Motlakhova 
Olga Plakhova 
Polina Martynova Prize-winner at the International Competitions  
Rumiya Pyatina 

Second Violins 
Veronica Tesenina Leader 
Elena Areshko 
Larisa Kupriyanova 
Maria Tolbukhina 
Alexander Ginzburg 

Violas 
Galina Tirunova Leader 
Tatyana Komissarova Prize-winner at the International Competitions
Dmitri Platonov 
Nadezhda Tiebo 
Elena Vedyushkina 

Cellos 
Yulia Varvarina Leader 
Yulia Shantseva 
Ekaterina Kiseleva 
Asia Zhikalova 
Igor Klykov Prize-winner at the International Competitions

Double-basses 
Vitaly Goryachev Leader 
Samvel Petrosyan 
Alexander Kuznetsov 

Harps 
Elizaveta Alexandrova Leader, Prize-winner at the International Competitions
Marina Tsymbal 

Flutes 
Alexei Biryukov first Flute, Prize-winner at the International Competitions
Snezhana Ostrovskaya 
Natalia Antipova 

Oboe 
Natalia Savelyeva first Oboe, Prize-winner at the International Competitions  
Artem Konkolovich 
Anna Perova 

Clarinets 
Egor Bobnev first Clarinet, Prize-winner at the International Competitions  
Entony Mzilangve Prize-winner at the International Competitions  
Mikhail Egorov 

Bassoons 
Evgeni Osipov first Bassoon, Prize-winner at the International Competitions  
Stanislav Tkachev 
Fyodor Mozhzhevelov  Prize-winner at the International Competitions

French Horns 
Alexander Sechin first French Horn 
Nikolai Evgrafov 
Alexei Kulbeda Prize-winner at the International Competitions  
Igor Kosoyan 
Vyacheslav Muzyka 

Trumpets 
Alexei Ivanov first Trumpet, Prize-winner at the International Competitions  
Alexander Kosyakov
Andrei Avduyevsky  Prize-winner at the International Competitions

Trombones 
Alexander Mikhailov 

Tuba 
Roman Samoilenko 

Percussion 
Vladimir Yakovlev Timpani, Leader 
Alexander Krukovsky 
Konstantin Chentsov 
Ivan Kostromitin